Tarieven 2020

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Vergoeding bij deze zorgverzekeraars is volgens polisvoorwaarden. De tarieven – voor verzekerden zonder aanvullende verzekering en wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen – hebben wij als volgt vastgesteld:

 

Zitting Fysiotherapie praktijk 36,00
Zitting Fysiotherapie aan huis 49,00
Zitting Oedeemtherapie 49,00
Zitting Oedeemtherapie aan huis 64,00
Zitting Manuele Therapie 49,00
Zitting Manuele Therapie aan huis 64,00
Niet nagekomen afspraak 36,00
Telefonische zitting 19,00
Shockwave (éénmalige bijdrage) 75,00
Intake en onderzoek na screening praktijk 49,00
Intake en onderzoek na screening aan huis 64,00
Intake en onderzoek na verwijzing praktijk 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 64,00
Fysiotherapeutisch Rapport (standaard) 39,00
Fysiotherapeutisch Rapport (uitgebreid) 75,00
Kinderfysiotherapeutisch Rapport 39,00
Behandeldossier patiënt, per pagina 0,50
Administatiekosten behandeldossier 9,00

 

Gereserveerde tijd die niet binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt bij de verzekerde in rekening gebracht (verzekeraars vergoeden niet-nagekomen afspraken niet!). Heeft u nog vragen, vraag gerust uw behandelend fysiotherapeut om een toelichting. Tevens kunt u kijken op de website van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.