Hartrevalidatie

Revalidatie van de hartpatiënt omvat ‘het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de  ziekte gunstig te beïnvloeden en om er voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert.’
CAPRI hartrevalidatie is het kenniscentrum in de regio Zuid-Holland aangaande hartaandoeningen. Wanneer revalidatie hier niet mogelijk is, bieden wij een prima alternatief. In onze praktijk wordt een programma aangeboden, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en spierkracht.  Uiteraard wordt er per persoon een individueel programma opgesteld. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan sport en spel. Het uiteindelijke doel is dat u een gezonde  en actieve leefstijl kunt behouden en dat u plezier krijgt in het bewegen.  De revalidatie vindt twee keer per week plaats en duurt één uur. De totale duur van de revalidatie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar zal ongeveer twaalf weken in beslag nemen.

Voor wie is hartrevalidatie?

U komt in aanmerking voor hartrevalidatie wanneer er bij u een hartaandoening of probleem aan het hart is vastgesteld en/of wanneer u een ingreep aan het hart heeft ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hartinfarct
  • Hartritmestoornissen
  • Dotter- of stantbehandeling
  • Bypass- of klepoperatie.
  • Het plaatsen van een pacemaker/ICD.
  • Hartfalen
  • Na een reanimatie